Kontakt

Vaše pitanje vezano za Vaš pravni problem možete da pošaljete emailom ili da pozivom na neki od ponuđenih telefona zakažete sastanak u našim prostorijama. Vašu eventualnu dokumentaciju možete poslati zajedno sa Vašim pravnim pitanjem kao prilog e-mailu. Advokatska kancelarija pruža prave usluge na prostoru cijele države Bosne i Hercegovine, pred svim sudovima i upravnim organima.

Kancelarija

Radno vrijeme

od 8:00 do 15:30 sati

Ulica Maršala Tita 21

Bosanska Krupa

+387 37 47 40 74

Advokat

Sanil Hasić

+387 61 78 22 78

sanilhasic@gmail.com

Advokat

Amel Šabić

+387 61 77 78 12

amelsabic@gmail.com