Autor: terminal

Javne nabavke i preferencijalni tretman domaćeg nakon pandemije (COVID 19)

U oblasti javnih nabavki, koja je jedna od specijalnosti naše kancelarije, došlo je važne novine u primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg. Ranije odredbe o preferencijalnom tretmanu od 5% prestale su važiti sa 31.5.2020. godine. Međutim, u cilju zaštite, razvoja i obnove domaće privrede i povećanja konkurentnosti domaćih proizvođača (i ponuđača) na otvorenom i konkurentnom tržištu javnih […]

Radno pravo tokom i nakon pandemije (COVID 19)

Poštovani,Dana 1.6.2020. godine ukinuto je stanje prirodne nesreće na terotriji F BiH. S obzirom na izazovnu situaciju koju smo svi zajedno prošli u protekla tri mjeseca, kao posljedica širenja corona virusa u svijetu i kod nas, smatramo važnim naglasiti da u toku stanja prirodne nesreće, nije došlo do izmjena zakonskih i drugih propisa koji reguliraju […]

Preporuka Ministarstva pravosuđa i uprave USK pravnim subjektima koji u svojim postupcima zahtjevaju prilaganje ovjerenih kopija dokumenata ili ovjerenih izjava lica

Ministarstvo pravosuđa i uprave USK je dana 7.4.2020. donijelo je Preporuku pravnim subjektima koji u svojim administrativnim postupcima zahtjevaju prilaganje ovjerenih kopija dokumenata ili ovjerenih izjava lica u cilju ostvarivanja različitih prava, da za vrijeme stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona u tim administarativnim postupcima prihvate kao validan dokaz neovjerene kopije i potpisane izjave […]