Radno pravo tokom i nakon pandemije (COVID 19)

Poštovani,
Dana 1.6.2020. godine ukinuto je stanje prirodne nesreće na terotriji F BiH. S obzirom na izazovnu situaciju koju smo svi zajedno prošli u protekla tri mjeseca, kao posljedica širenja corona virusa u svijetu i kod nas, smatramo važnim naglasiti da u toku stanja prirodne nesreće, nije došlo do izmjena zakonskih i drugih propisa koji reguliraju oblast radnog prava (osim dijelom u pogledu računanja rokova). Sva prava i obaveze poslodavaca i radnika, prvenstveno prema Zakonu o radu F BiH, koja su važila prije proglašenja stanja prirodne nesreće, važe i danas. Ovo je naročito važno s obzirom na činjenicu da je u medijima više puta spominjana informacija o izmjenama i dopunama zakona o radu, sa različitim sadržajima tih izmjena i dopuna. Poslodavci i radnici trebali bi u svom djelovanju poštivati sva prava i obaveze u jednakom obimu i sadržaju kao prije proglašenja stanja prirodne nesreće (17.3.2020. godine) kako bi se izbjegle potencijalne sporne situacije u radnopravnim odnosima.