Preporuka Ministarstva pravosuđa i uprave USK pravnim subjektima koji u svojim postupcima zahtjevaju prilaganje ovjerenih kopija dokumenata ili ovjerenih izjava lica

Ministarstvo pravosuđa i uprave USK je dana 7.4.2020. donijelo je Preporuku pravnim subjektima koji u svojim administrativnim postupcima zahtjevaju prilaganje ovjerenih kopija dokumenata ili ovjerenih izjava lica u cilju ostvarivanja različitih prava, da za vrijeme stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona u tim administarativnim postupcima prihvate kao validan dokaz neovjerene kopije i potpisane izjave bez ovjere.
Ministarstvo pravosuđa i uprave dalo je preporuku da ovlašteni službenik koji zaprima dokumente, odnosno vodi postupak, na osnovu uvida u originalne dokumente, na poleđini kopije dokumenta stavi napomenu „OVA KOPIJA ODGOVARA ORGINALU DOKUMENTA“, uz vlastoručni potpis i naznaku datuma uvida od strane ovlaštenog službenika.
Kod prilaganja izjave lica, ovlašteni službenik, odnosno voditelj postupka će sačiniti zabilješku da je izvršio identifikaciju lica uvidom u lični dokument istog.
Ova preporuka Ministarstva pravosuđa i uprave USK stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se dok traje stanje prirodne nepogode na području USK. https://drive.google.com/file/d/1QApbEwmBjLv1OJd-5wRYhEmpJD5npFgk/view?usp=sharing